CHRISTIAN LYRICS
MAIN MENU
Song Lyrics Home
Submit Song Lyrics
Tell A Friend
Link To Us
Bible Resources
• Bible Study Aids
• Bible Devotionals
• Audio Sermons
Community
• ChristiansUnite Blogs
• Christian Forums
• Facebook Apps
Web Search
• Christian Family Sites
• Top Christian Sites
• Christian RSS Feeds
Family Life
• Christian Finance
• ChristiansUnite KIDS
Shop
• Christian Magazines
• Christian Book Store
Read
• Christian News
• Christian Columns
• Christian Song Lyrics
• Christian Mailing Lists
Connect
• Christian Singles
• Christian Classifieds
Graphics
• Free Christian Clipart
• Christian Wallpaper
Fun Stuff
• Clean Christian Jokes
• Bible Trivia Quiz
• Online Video Games
• Bible Crosswords
Webmasters
• Christian Guestbooks
• Banner Exchange
• Dynamic Content

Subscribe to our Free Newsletter.
Enter your email address:

Charlotte Church
 You're here » Music Lyrics Index » C » Charlotte Church » Voice of an Angel » Three Welsh Bird Songs: Tylluanod Lyrics

 Browse artists by letter:

Charlotte Church
Album: Voice of an Angel
Track: Three Welsh Bird Songs: Tylluanod

Three Welsh Bird Songs: Tylluanod Lyrics

Pan fyddair'r nos yn alau,
A llwch y ffordd yn wyn,
A'r bont yn wag sy'n croesi'r dwr
Difwstwr ym Mhen LlynO'er
Y tylluanod yn eu tro
Glywid O lwyncoed Cwm y Glo

Pan siglai'r hwyaid gwyltion
Wrth angor dan y lloer
A Llyn y Ffridd ar Ffridd y Llyn
Trostynt yn chwipio'n oer,
Lleisio'n ddidostur wnaent I ru
Y gwynt O Goed y Mynydd Du

Pan lithrai gloyw ddwr Glaslyn
I'r gwyll, fel cledd I'r wain,
Pan gochai pell ffenestri'r plas
Rhwng briglas lwyn'r brain
Pan gaeai syrthni safnau'r cwn
Nosai Ynys for yn eu swn

A phan dywlla'r cread
Wedi'I wallgofddydd maith
A dyfod gosteg diystwr
Pob gweithiwr a phob gwaith
Ni bydd eu Lladin ar fy llw
Na llon na lleddf "Tw-whit, Tw-hw"

Translation:

When night was lit by moon-glow
And dusty roads lay white
The empty bridge bestrode the stream
Water's gleam so bright
The owls were heard eachone in turn
From Cwm y Glo across the burn.

When wild ducks swayed at anchor
Beneath the moonbeams bold,
When moaning wind it's woe did sing,
Whipping the wavelets cold,
Pitiless was their hooting then
From Myndd Du across the glen.

When gleaming Glaslyn glided
Through dusk, like sword to sheath,
When distant mansions' windows glowed
Through shadowed woodland's wreath,
When sullen silence stunned the hounds
Ynys for's night fell to their sounds.

And When the worlds shall darken
Ended their frantic day.
And when the stealthy stillness minds
All mankind's work and play
Still shall their Latin sound 'tis true.
Nor glad nor sad, "Tu whit, tu whoo"

Like This Page?

Back To Voice of an Angel Song List
More From ChristiansUnite...    About Us | Privacy Policy | | ChristiansUnite.com Site Map | Statement of Beliefs


Copyright © 1999-2019 ChristiansUnite.com. All rights reserved.
Please send your questions, comments, or bug reports to the